Ocak 2022’de hava kargo büyümesi yavaşladı

Ocak 2022'de hava kargo büyümesi yavaşladı

Büyüme hızı yavaşladı

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), küresel hava kargo pazarları için Ocak 2022’de daha yavaş büyüme gösteren verileri yayınladı. Tedarik zinciri aksaklıkları ve kapasite kısıtlamalarının yanı sıra sektöre yönelik ekonomik koşullardaki bozulma talebi azalttı.

 • Kargo ton-kilometresi (CTK) cinsinden ölçülen küresel talep, Ocak 2021’e kıyasla yüzde 2,7 arttı (uluslararası operasyonlar için yüzde 3,2). Bu, Aralık 2021’de görülen yüzde 9,3’lük büyümeden (uluslararası operasyonlar için yüzde 11,1) önemli ölçüde düşük çıktı.
 • Kapasite, Ocak 2021’in yüzde 11,4 üzerindeydi (uluslararası operasyonlar için yüzde 10,8). Bu, COVID-19 öncesi seviyelere kıyasla pozitif bölgede olsa da, kapasite sınırlı kalmaya devam ediyor, Ocak 2019 seviyelerinin yüzde 8,9 altındaydı.
 • Tedarik zinciri aksamalarının yanı sıra sektör için ekonomik koşullardaki bozulma da büyümeyi yavaşlatıyor. Bu konuda birkaç faktörün önce çıktığı görülüyor:
  • Tedarik zinciri kesintileri, işgücü sıkıntısı, kış havası ve daha az ölçüde ABD’de 5G’nin konuşlandırılması nedeniyle uçuş iptallerinin yanı sıra Çin ve Hong Kong’un uyguladığı sıfır COVID politikasından kaynaklandı.
  • Küresel yeni ihracat siparişlerini takip eden Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) göstergesi, Ağustos 2020’den bu yana ilk kez Ocak ayında 50 işaretinin altına düştü ve bu, ankete katılan işletmelerin çoğunun yeni ihracat siparişlerinde düşüş bildirdiğini gösterdi.
  • Ocak küresel Tedarikçi Teslimat Süresi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 37.8 idi. 50’nin altındaki değerler normalde hava kargo için uygunken, mevcut koşullarda tedarik darboğazları nedeniyle teslimat sürelerinin uzamasına sebep oldu..
  • Envanter/satış oranı düşük kalmaya devam etti. Bu durum, hava kargo için olumlu çünkü üreticilerin talebi hızla karşılamak için hava kargoya yönelebileceği anlamına geliyor.
Ocak 2022'de hava kargo büyümesi yavaşladı

IATA Genel Müdürü Willie Walsh konu hakkında şunları dile getirdi, “Ocak 2022’de yüzde 2,7’lik talep büyümesi, Aralık 2021’de kaydedilen yüzde 9,3’ün ardından beklentilerin altında kaldı. Bu, muhtemelen, bunun için beklenen yüzde 4,9’luk daha normal büyüme oranına doğru bir kaymayı yansıtıyor. Ancak ileriye baktığımızda, kargo piyasalarının Rusya-Ukrayna ihtilafından etkilenmesini bekleyebiliriz. İmalat ve ekonomik faaliyetlerde yaptırımla ilgili değişimler, artan petrol fiyatları ve jeopolitik belirsizlik süreci karmaşık bir hale sokuyor ve belirsizliği artırıyor. Kapasitenin daha fazla baskı altına girmesi bekleniyor ve oranların artması muhtemel.”

Rusya Ukrayna Çatışma

Rusya-Ukrayna ihtilafının hava kargo üzerinde olumsuz bir etki yaratacağı konusunda tüm otoriterler hemfikir gözüküyor. Yaşanan gelişmeler sonucunda hava sahasının kapatılması, Rusya’ya bağlı birçok pazara doğrudan bağlantıyı durduracak. Genel olarak, 2021’de Rusya’ya/Rusya’dan taşınan kargoların hava yoluyla taşınan küresel kargonun sadece yüzde 0,6’sını oluşturması nedeniyle küresel pazarlar üzerindeki etkinin düşük olması bekleniyor.

Ocak Ayı Performansları

 • Asya-Pasifik havayolları, hava kargo hacimlerinin Ocak 2022’de 2021’in aynı ayına göre yüzde 4,9 arttığını gördü. Bu, bir önceki ayın yüzde 12,0’lik genişlemesinin önemli ölçüde altındaydı. Bölgedeki mevcut kapasite, Ocak 2021’e kıyasla yüzde 11,4 arttı, ancak 2019’a kıyasla yüzde 15,4 düşüşle COVID-19 öncesi seviyelere kıyasla büyük ölçüde kısıtlı olmaya devam ediyor. Çin ve Hong Kong’daki sıfır COVID politikası verimi önemli ölçüde etkiliyor.
 • Kuzey Amerika taşıyıcıları, Ocak 2022’de kargo hacimlerinde Ocak 2021’e kıyasla yüzde 1,2’lik bir düşüş bildirdi. Bu, Aralık ayının performansının (yüzde 7,7) önemli ölçüde altındaydı. İş gücü sıkıntısı, şiddetli kış havası ve 5G’nin yaygınlaştırılmasıyla ilgili sorunlar nedeniyle tedarik zinciri tıkanıklığının yanı sıra enflasyondaki artış ve daha zayıf ekonomik koşullar büyümeyi etkiledi. Kapasite Ocak 2021’e göre yüzde 8,7 arttı.
 • Avrupalı ​​taşıyıcılar, 2021 yılının aynı ayına kıyasla Ocak 2022’de kargo hacimlerinde yüzde 7,0 artış gördü. Bu, bir önceki aya göre daha yavaş olsa da (%10,6) Avrupa, diğer bölgelerin çoğundan daha dirençliydi. Avrupalı ​​taşıyıcılar, güçlü ekonomik faaliyetten ve kapasitedeki gevşemeden yararlandı. Kapasite, Ocak 2022’de Ocak 2021’e kıyasla yüzde 18,8 arttı ve kriz öncesi seviyelere (2019) göre yüzde 8,1 düştü.
 • Orta Doğulu taşıyıcılar, Ocak 2022’de kargo hacimlerinde yüzde 4,6’lık bir düşüş yaşadı. Bu, tüm bölgelerin en zayıf performansı ve bir önceki aya göre performansta düşüş (yüzde 2,2) oldu. Bunun nedeni, Orta Doğu-Asya ve Orta Doğu-Kuzey Amerika gibi birkaç önemli rotadaki trafikteki bozulmaydı. Kapasite, Ocak 2021’e kıyasla yüzde 6,2 arttı, ancak 2019’un aynı ayına göre yüzde 11,8 düşüşle COVID-19 öncesi seviyelere kıyasla kısıtlı kaldı.
 • Latin Amerikalı taşıyıcılar, Ocak 2022’de kargo hacimlerinde 2021 dönemine kıyasla yüzde 11,9’luk bir artış bildirdi. Bu, bir önceki ayın performansından (%19.4) bir düşüş oldu. Ocak ayında kapasite, 2021’deki aynı aya göre yüzde 12,9 düştü ve 2019’a göre yüzde 28,9 düşüşle COVID-19 öncesi seviyelerin oldukça altında kaldı.
 • Afrika havayollarının kargo hacimleri Ocak 2022’de Ocak 2021’e göre yüzde 12,4 arttı. Bu büyüme sektördeki en başarılı performans oldu. Kapasite, Ocak 2021 seviyelerinin yüzde 13,0 üzerindeydi.