Avrupa ATM’leri modernize ediyor

Avrupa ATM'leri modernize ediyor

Konularında uzman kurumlar bir arada

Önde gelen hava sahası kullanıcıları, havaalanları, hava seyrüsefer hizmeti sağlayıcıları ve EUROCONTROL Ağ Yöneticisi (NM) arasında yenilikçi bir ortaklık, Avrupa hava trafik yönetiminin modernizasyonunu yürütmek ve etkin bir şekilde koordine etmek için ortaklaşa bir dizi üst düzey ilkeyi yayınladı.

Ortaklık, ATM paydaşlarına ve Avrupa havacılık sistemine kesin ve net bir katma değer sağlamak için mükemmel bir şekilde oluşturuldu. Üyeleri, tek çatı altında havayolları, hava seyrüsefer hizmeti sağlayıcıları (ANSP’ler), Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) Avrupa ve Konsorsiyum Koordinatörü olarak EUROCONTROL NM’yi bir araya getiriyor. Ortak noktada buluşan bu kurumlar, kurumsal uzmanlığın yanı sıra büyük ölçekli program yönetimi deneyimine fazlasıyla sahipler. 

Çok aşamalı plan hazırlandı

Ortaklık sonucu yayınlanan ilk bildiride alınan kararlar şu şekilde duyuruldu:

  • Benzeri görülmemiş bir sivil ve askeri ATM uzmanlığı, bilgi birikimi ve becerisi havuzunu oluşturun ve kullanımı.
  • Gerekli görevleri gerçekleştirmek, kaynakları ve çabaları daha iyi odaklamak için süreçleri basitleştirmek.
  • Tüm Avrupa ağındaki paydaşları desteklemek için perspektifleri Avrupa Birliği (AB) sınırlarının ötesine genişletmek.
  • Performans temelli ve yolcu merkezli bir yaklaşımı ağ perspektifiyle birleştirmek.
  • Avrupa Yeşil Anlaşmasını desteklemek için ATM’nin çevresel performansına kararlı bir şekilde odaklanılması.
  • Kapsayıcı paydaş danışma mekanizmaları sayesinde ilgili tüm paydaşlardan en yüksek katılım düzeyini sağlanması.
  • Kapsamını, pan-Avrupa düzeyinde senkronizasyon gerektiren tüm büyük dağıtım ve altyapı girişimlerine genişletilmesi.
  • En acil öncelikleri ve operasyonel ihtiyaçları ele alarak, teknoloji inovasyon döngüsü ile ATM işlemleri arasında daha yakın bir bağlantı kurulması.
  • Güçlendirilmiş bir program yönetimi yaklaşımıyla dağıtımı birleştirilmesi ve yatırımların koordine edilmesi.
  • SESAR Ortak Girişimi ile yakın işbirliği yapılarak ATM yaşam döngüsünün tüm aşamalarını birbirine bağlanması ve risklerin ortadan kaldırılması için ‘verimli bir döngü’ oluşturulması.

Ortaklık, SESAR Dağıtım Yöneticisinin başarılarının üzerine inşa etmeyi amaçlıyor (SDM) ve SESAR Deployment Alliance’ın (SDA) ve Avrupa Komisyonu (EC) tarafından yapılacak teklif çağrısı ışığında dağıtım faaliyetlerinde gelecekteki adımlara hazırdır, 2021 ortasından en az 2027’ye kadar olan dönemi kapsar.

Covid Avrupa ATM’sini olumsuz etkiledi

EUROCONTROL Genel Müdürü Eamonn Brennan konu hakkında şunları söyledi: “COVID-19 salgını Avrupa ATM’sini büyük ölçüde etkiledi ve Avrupa ATM’sinin salgından ‘daha iyi bir şekilde yeniden inşa etmenin’ tek yolu birlikte çalışmak. Operasyonel paydaşların ve EUROCONTROL Ağ Yöneticisinin ortaklığı bu bağlamda büyük önem taşımakta. konusunda uzman ve deneyime sahip bir ittifak, işleri gerçekten halledebilir, etkin, uygun maliyetli, ölçeklenebilir ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir Avrupa ATM altyapısını getirecektir.” ACI Europe Genel Müdürü Olivier Jankovec ise şunları söyledi: “SESAR’ın tam olarak dahil edilmesi ve dağıtımının bir parçası olması ACI Europe için bir zorunluluktur. Bu, daha çevreci, daha yolcu merkezli ve daha verimli bir hava taşımacılığı sistemi sağlamada önemli bir etkendir. Havaalanı operasyonları ile hava trafik yönetimi arasında daha yakın bir entegrasyon için gündemimizi takip etmemiz şarttır. COVID-19 krizi yalnızca bu zorunlulukları güçlendirirken, EUROCONTROL Ağ Yöneticisi ile birlikte bu yeni endüstri ortaklığının bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz ve daha iyi bir şekilde inşa etmek için SESAR programından yararlanmayı dört gözle bekliyoruz.”