ACI World’den yeni politikalar

ACI World’den yeni politikalar

Uluslararası Havaalanları Konseyi (ACI) World, COVID-19 salgınının yıkıcı etkisinden havalimanı sektörünün ve daha geniş havacılık ekosisteminin kurtarılması için bir yol haritası hazırladı.

Havacılık, ulusal ve küresel ekonomilerin en stratejik sektörlerinden biri olmaya aldığı yaralara rağmen devam ediyor. Havacılık sektörü ticaret, turizm ve ekonomik büyüme için çok önemli konumda, ancak ACI kısa süre önce havalimanı endüstrisinin küresel yolcu sayısının 2020 boyunca 5,6 milyar azalmasının yanı sıra 104,5 milyar dolarlık bir düşüş beklendiğini açıkladı.

Hükümetler havacılık sektörünün önünü açmak zorunda

Havacılığın toparlanması küresel ekonomik iyileşmeyi hızlandıracak. Yeni politikaların genel özeti şu şekilde: Havaalanı endüstrisinin iyileşmesine giden yol, sürdürülebilir bir ekonomik dengenin yeniden sağlanması ve hükümetlerin hem küresel endüstrinin yeniden başlatılmasını hızlandırmak hem de sürdürülebilir bir yapıya geçilebilmesi için daha fazla destek olması yönünde.

Politika özetinde hükümetlerin yapması gereken öncelik olarak, ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri tarafından tavsiye edilsin ya da edilmesin seyahat kısıtlamalarını hafifletmek en önemli konu. İkincil olarak yolcu bazlı vergileri almaya devam edip etmeme veya bu vergilerden daha yüksek milli gelir elde edilip edilemeyeceğine karar vermek. Bu bağlamda hükümetlerin uygun bir maliyet-fayda analizi yapması havacılık ekonomisi adına öncelikli durum olarak belirtilmiş durumda.

Devletler sağlık hizmetlerine yardımcı olmalı

Hükümetler ayrıca, temel operasyonları ve işleri korumak için tüm havacılık ekosistemine (Havalimanları, havayolları ve ticari ortaklarına) fayda sağlayan doğrudan finansal destek yoluyla endüstrinin finansal sürdürülebilirliğini desteklemeye teşvik etmeye devam etmelidir. Ek olarak ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Uluslararası Sağlık Yönetmeliklerine uygun olarak ACI, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını hafifletmeyi amaçlayan halk sağlığı önlemlerine ilişkin maliyetlerin ulusal hükümetler tarafından karşılanması gerektiğine inanmaktadır.

ACI World Genel Direktörü Luis Felipe de Oliveira konu hakkında, “Küresel havacılık ekosisteminin ayrılmaz bir parçası olan havalimanı sektörü, küresel COVID-19 salgınından en çok etkilenen sektörler arasında yer aldığından ve bir likidite kriziyle karşı karşıya olduğundan, endüstrinin yeniden başlatılması ve temel işlemleri koruyabilmesi için acil olarak finansal desteğe ihtiyacı vardır. Verimli bir havacılık endüstrisi, ekonomik ve sosyal kalkınmanın itici gücüdür ve bu nedenle, hava taşımacılığının iyileştirilmesi, küresel ekonominin canlanması için vazgeçilmezdir. Havalimanları, havacılık sektöründe doğrudan istihdamın yüzde 60’ını oluşturuyor.” dedi.

“Eşi görülmemiş zamanlar, benzeri görülmemiş önlemler gerektirir”

Oliveira sözlerine şöyle devam etti: “Havaalanları, iş ve ekonomik büyüme, endüstri, inovasyon ve altyapı ve azalan eşitsizliklerle ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 8, 9 ve 10’un başlıca destekçileridir. Havaalanları ve havacılık, yoksulluğun azaltılması, kaliteli eğitime erişimin kolaylaştırılması, cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar inşa edilmesi ve hedefler için diğer endüstrilerle ortaklık yapılması gibi diğer hedefleri destekler. Eşi görülmemiş zamanlar, benzeri görülmemiş önlemler gerektirir ve koordineli ve hedefli yardım ve politika desteğiyle tüm endüstrinin kurtarılmasını kolaylaştıracak hükümet eylemlerine acilen ihtiyaç vardır.”

Politika Özetinde toparlanmayı teşvik etmek için öne sürülen diğer önlemler ise şu şekilde:

  • Havacılık ekosisteminde likiditeyi sağlamak için hükümetlere, borç ve kredi zararlarındaki temerrüdü en aza indirmek için kısa vadeli krediler veya tek seferlik nakit enjeksiyonları sağlamaları önerilir.
  • Havaalanı operatörleri için geçerli olan havaalanı kiraları ve imtiyaz ücretleri, havaalanlarının feragat edilen miktarları daha sonra geri ödemesine gerek kalmadan, belirli bir süre için tek seferlik bir önlem şeklinde feragat edilmelidir.
  • Düzenleyiciler, satışları canlandırmak ve sonuç olarak havalimanlarının imtiyaz sahiplerinden gelir elde etmelerine yardımcı olmak için, seçilen gümrüksüz ürünler için sınırların ve ödeneklerin geçici olarak gevşetilmesini sağlamalıdır.
  • Hükümetler, ekonomik düzenleme modellerini yeniden gözden geçirmeye ve seyahat eden halkın ihtiyaçlarına en iyi şekilde hizmet eden fiyatlandırma stratejilerini, ticari anlaşmaları teşvik etmeye yönlendirilmelidir.

Check & Fly uygulaması önemli bir adım

İyileşmeyi desteklemek için ACI, sağlık ve güvenliğin sektörün bir numaralı önceliği olduğunu göstermeye yardımcı olan Check & Fly uygulaması ve küresel Havaalanı Sağlık Akreditasyonu programı gibi girişimler de yarattı. ACI World ayrıca hükümetleri, yalnızca gerektiğinde karantina için geniş denetleme gereksinimlerine bir alternatif olarak uygulanması gereken sağlam ve tutarlı bir test protokolü izlemeye çağırdı.