2050’de sıfır karbon emisyonu

2050’de sıfır karbon emisyonu

Daha sağlam bir gelecek

Tüm Avrupa havacılık ekosistemini toplu olarak temsil eden 20’den fazla dernek; Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) Avrupa, Sivil Hava Seyrüsefer Hizmetleri Örgütü (CANSO) ve Avrupa Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ETF) çalışma konusunda ortak bir taahhütte bulunduklarını duyurdular. Bu taahhüde göre hedef 2050 yılına kadar net sıfır CO 2 emisyonu elde etmek.

Taahhüt, 16 Kasım 2020’de yayınlanan, Avrupa Birliği’nin (AB) Yeşil Anlaşma hedeflerini desteklerken havacılığın COVID-19 krizinden sürdürülebilir ve daha dirençli bir şekilde kurtulmasının yollarını detaylandıran kapsamlı bir işbirliği analizinin bir parçası. Taahhütler, havacılık için daha yeşil ve sosyal ve ekonomik açıdan daha sağlam bir gelecek inşa etmeye yardımcı olacak. 

Havacılık sektörüne olan güven geri kazanılmalı

Sektörü yeniden inşa etmek için kapsamlı bir Havacılık Yardım Programı çağrısında bulunan Havacılık Yuvarlak Masa Raporu’nun yazarları, toparlanmanın sağlanmasında kilit bir öncelik ve acil bir ön koşul olarak halkın havacılığa olan güvenini geri kazanmanın kritik önemine dikkat çekiyor. Buna ek olarak, rapor, havacılığın COVID-19’dan kurtarılmasını sağlamak, yönetimini geliştirmek ve Avrupa havacılığını gelecekteki şoklara karşı daha dirençli hale getirmek için bağlantı, beceri ve istihdamın sürdürülmesi ve Avrupa iç pazarını, rekabet gücünü korumanın hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Hazırlanan rapor AB liderlerinden, Avrupa havacılığının sürdürülebilirlik taahhütlerini yerine getirmesini sağlamak için gerekli politika ve mali çerçeveye katkıda bulunarak, 2021’in sonuna kadar bir Sürdürülebilir Havacılık için AB Paktı’na katılmaları, aktif olarak desteklemeleri çağrısında bulunuluyor. Bu, kurtarma çabalarının Avrupa vatandaşlarının daha temiz ulaşım konusundaki beklentileriyle, havacılık çalışanlarının, havacılık paydaşlarının krizden sağlam, güvenli ve koordineli bir iyileşme arzusuyla dengelenmiş, sosyal olarak sürdürülebilir ve sorumlu bir havacılık sektörüne olan ihtiyaçları ile tamamen uyumlu olmasını sağlayacak gibi görünüyor.

Öncelikle uygulanması gereken beş madde

Raporun yazarları, çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir gelecek için çabalayarak şunları belirtiyor: “Avrupa havacılık sektörü, doğru politikalar sağlandığında, geri kazanımının çevresel olumsuz izlerini azaltmaya yönelik daha geniş çabalarla tamamen uyumlu olduğuna ve eşlik etmesi gerektiğine inanıyor. Bu nedenle sektör, hem yerel hem de küresel olarak olumsuz çevresel etkilerini azaltma çabalarını sürdürmeye kararlıdır. Avrupa havacılık sektörü, Avrupalı ​​ve ulusal politika yapıcıları bu hedeflere ulaşmada güçlü ortaklar olmaya davet ediyor. Böylece Avrupa Yeşil Anlaşmasının uygulanmasına toplu olarak katkıda bulunuyor. Sektörün önemli bir kısmını oluşturan Özel Uçak kiralama ve kullanımı da masaya yatırılması gereken önemli konulardan biridir.”

Pandemi, şu anda risk altında olan binlerce iş ile havacılık sektöründeki işçiler üzerinde derin bir etkiye sahip. Kurtarma stratejisinin tasarımı ve uygulaması, tüm havacılık çalışanlarının ihtiyaçlarını hesaba katmalıdır. Bunlar, AB Sürdürülebilir Havacılık Paktı’nın sosyal boyutuna tam olarak yansıtılmalıdır.